Ook de Tartaren vochten tegen de Ottomanen

Afgelopen week publiceerde de PVV een filmpje over de islamisering van Europa met ook een kleine geschiedenis. Slechts twee jaartallen werden hierin genoemd, namelijk 732 en 1683. De keuze hiervoor werpt twee interessante vragen die op die interessant zijn om onder de loep te nemen. Wat maakt deze jaartallen zo bijzonder in de Europees-islamitische geschiedenis en is dat ook terecht? Read More

Tweestrijd

21:43

De felle koplampen van de militaire dienstauto lieten de natte straatstenen glinsteren in het donker. Het was uitgestorven in de regentenbuurt; verscheidene auto’s stonden keurig geparkeerd in hun vakken aan de zijkant van de brede laan en achter slechts enkele ramen brandde licht. Vanaf de achterbank keek kolonel Jens Carr met gemengde gevoelens naar het ongestoorde straatbeeld. Hoe zou dit er over twaalf uur uitzien? In de weerspiegeling van het raam leek het alsof zijn rimpels dieper waren dan voorheen. Hij merkte hoe zijn handen lichtjes trilden en continu gingen zijn gedachten uit naar dat ene gesprek van die middag.

Read More

God slaat Nashville dit keer over

Ruim een halfjaar geleden schreef ik een stuk over mijn coming out en in het proces daarnaar toe heb ik ook geworsteld met mijn geloof. Ik ben katholiek opgevoed als dusdanig en ook nog steeds op mijn eigen manier gelovig. Maar hoe rijm je dat met de Bijbelse doctrine ten opzichte van homoseksualiteit? Ook hierin heb ik een zoektocht gehad en dan valt mij des te meer de enge doctrine op die in de Nederlandse Nashville Verklaring te lezen is.

Read More

De laatste oosterse kolonie

De Indonesische Dekolonisatie-oorlog maakte een einde aan het koloniale rijk van Nederland in Azië. Tenminste dat wordt vaak aangenomen. Het klinkt bijna Asterix & Obelixachtig, maar Nederland bleef tot 1962 het westelijk gedeelte van het eiland Nieuw-Guinea in handen houden en bleef daardoor een rol spelen in de oost-Aziatische politiek. Wat had Nederland nog na de dekolonisatie-oorlog te zoeken in deze uithoek van de wereld? Een kleine politieke geschiedenis over onze aanwezigheid in de laatste oosterse kolonie.

Read More

De strijd om de erfenis van Pechtold

Gisteren kondigde D66-voorman Alexander Pechtold aan dat hij per direct zou stoppen als partijleider van D66. Nog voor zijn aangekondigde vertrek werd er al volop gespeculeerd over de mogelijke opvolgers en nu nog meer. Pechtold gaf zelf aan dat het tijd is voor een nieuwe generatie. Ik heb de voor mij de belangrijkste kandidaten voor het partijleiderschap met hun mitsen en maren voor jullie in een lijstje gezet.

Read More

De D van Dividend

Een klein jaar geleden was ik aanwezig bij het Brabantse jongerendebat tussen alle jongerenpartijen in Brabant. Ook daar kwam de stelling ter tafel of het afschaffen van de dividendbelasting goed was voor Nederland. Officieel als Jonge Democraten hadden we daar indertijd nog geen standpunt over, dus we moesten een positie innemen. Ik heb toen de handschoen opgepakt en heb staan pleiten tegen de afschaffing.

Read More

Ik heb jullie iets te vertellen…

Ik schrijf op deze blog niet vaak over persoonlijke dingen, maar voor deze keer maak ik een uitzondering. Een halfjaar geleden ben ik namelijk voor mijn familie uit de kast gekomen als een biseksuele jongen. Ondanks dat ik er enorm tegenop zag om het te doen viel dit proces thuis allemaal betrekkelijk mee. Ik ben dan ook enorm blij dat mijn familie mij blijft accepteren zoals ik ben, want ik blijf Mathijs.

Read More